Bomen planten

Samen bomen planten is een geschenk voor de aarde. Elk jaar worden er naar schatting 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Ook Nederland wordt sinds jaren kaler door ontbossing, helaas door onder andere grootschalige kap in de duinen door Staatsbosbeheer…… In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om het verbrande duin in Schoorl weer aan te planten. We zijn als groep bij elkaar gekomen en is er een Stichting ontstaan om ons gezamenlijk in te zetten voor natuurherstel en om mens en natuur op een harmonieuze manier bij elkaar te brengen en samen bomen te planten. Op de dagen die we organiseren is iedereen welkom, jong en oud!

Met een dankbaar gevoel kijken we terug naar twee prachtige zonnige boomplantdagen in de herfst. En dat terwijl het om ons heen overal goot van de regen, zelfs de onweersbui zagen we in de lucht aan ons voorbij trekken en trof de planters niet, met geen enkele spet! Wat een genot, de natuur te zien opleven, en de mensen!