Bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door onafhankelijke adviseurs uit het bedrijfsleven. Hiernaast wordt zij inhoudelijk ondersteund door adviseurs op het gebied van natuurbeleid en bosbouw.

marieke bij de zee

Ir. Marieke Krista Engelbregt is voorzitter en initiatiefneemster voor het opzetten van de stichting in 2012. “Ik vind het belangrijk dat bomen kunnen groeien in de bescherming, samenwerking en liefde van mensen. Bomen zijn belangrijk voor de wereld, voor mens en dier. De Stichting is een uitnodiging om met elkaar te zorgen voor de aarde en bij te dragen aan natuurbehoud en natuurherstel.”

heleen

 

 

 

Heleen Wouters  is secretaris: “De duinen, het bos, ik kom er graag! De natuur is voor mij een plek om te genieten, schoonheid en stilte te ontvangen, alleen te zijn en samen te zijn, met jong en oud. De natuur geeft zo veel! Wat kan mijn bijdrage zijn om iets terug te geven? Mensen te verbinden met mooie project voor nieuwe bomen planten, dat is vast een goed begin…!”

img_0996

Ir. Peter Koolhaas is penningmeester “Ik ben dankbaar als ik een bijdrage kan zijn voor de natuur, bijvoorbeeld door zwerfvuil op te ruimen. Vanaf mijn jeugd ben ik betrokken  bij de duinen, het bos en de zee en nu wil ik me graag inzetten voor de stichting en waardeer het wanneer mensen sociale participatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid hebben, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”