Donatie

De projecten worden financieel door Stichting Local Spirit gedragen, we ontvangen daarvoor geen subsidie of financiële tegemoetkoming. Dit betekent dat elke donatie die we ontvangen een grote steun is voor het aanplanten van bomen en herstel van de natuur. Door een sponsorbedrag te “kopen” via deze link steunt u onze initiatieven.

U kunt uw donatie ook rechtstreeks over maken op rekeningnummer:
NL15 TRIO 0197 7334 92 t.n.v. Stichting Local Spirit.

Wilt u ook sponsor worden?
Stuur een email naar Peter via: donaties@localspirit.nl.

Met uw financiële bijdrage kunnen wij een gezamenlijke verantwoording nemen voor lokale natuurprojecten. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers, zodat het budget ten goede komt aan de natuur. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige, sociale, efficiënte en effectieve projectuitvoering.

de beuk gaat erin!