Local Spirit

Stichting Local Spirit is opgericht in 2012 als nonprofit organisatie van en voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de natuur.

In de natuur is onvoorwaardelijke energie, stilte, ruimte en kracht. Het is een plek om je op te laden en om je eigen ware natuur te ervaren. Local Spirit eert de natuurwaarden. Met vrijwiligers stemmen we ons af op de natuur en organiseren we aardehelingen. We zien Bomen planten als een belangrijke bijdrage voor de wereld. Bij openbare boomplantdagen delen we de vreugde van samenwerking in de natuur op het ritme van akoestische muziek. Zo vieren we vanuit oude traditie het leven en geven de aarde.logo Local Spirit

Onze kernwaarden zijn:
Bomen planten
Aardeheling
Vergroten van de Biodiversiteit
Educatie voor kinderen
Natuuronderzoek en ecologische grondverbetering
Afstemming met de aarde
Samenwerken met vrijwilligers
Natuurwerkdagen
Zwerfvuil opruimen

Stichting Local Spirit heeft de volgende primaire doelstellingen:

  • Adviserende en Participerende voorwaarden scheppen om educatieve, culturele en duurzaam verantwoorde projecten doorgang te verlenen ten bate van de natuur, mens en maatschappij.
  • Vanuit menselijke capaciteit een bijdrage zijn voor natuurbehoud en duurzame ecologische ontwikkeling.
  • Het bevorderen van bomen aanplant met aandacht voor inheemse bomen.

Sinds 2012 hebben we in samenwerking met vrijwilligers en ecologische adviseurs participatie projecten opgezet ten bate van natuurbehoud en natuurherstel.