Projecten

Ons vierde bomenplantproject was in Petten.

In totaal plantten we 1440 boompjes in het Pettemerbos. Zomereiken, Lijsterbessen, Ruwe Berken, Sporkehout (vuilbomen) en Zwarte Elzen. In Petten is in het dennenbos een aantal jaar geleden gekapt om open plekken te creëeren voor nieuwe inheemse aanplant om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. Tot nu toe was er nog niet aangeplant. Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om het gebied weer aan te planten. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn in maart de loofboompjes geplant. 

Bij boomplantdagen is er verse koffie, thee, limonade, warme chocolademelk, pannenkoeken en soep voor een bijdrage van €1,00.

Via deze link kun je kijken naar de boomplantdag in de verbrande Schoorlse duinen.        

Lopende projecten

 • We ruimen zwerfvuil!
 • We ondersteunen gebieden en andere Stichtingen bij de aanplant van bomen.
 • We bieden (voor zover mogelijk) nazorg waar we hebben geplant.
 • We helpen bij de opstart van een project om een dijk te beplanten met 150 oude inheemse fruitbomen.
 • We zijn in afwachting voor een verdere samenwerking met Staatsbosbeheer om jong en oud te betrekken bij de aanplant van bomen in heel Nederland!
 • Oriëntatie:
  We zijn in onderzoek of we een ondersteuning kunnen zijn voor een boomplant-project in Mali (Afrika) voor de aanplant van een nieuw bos in de woestijn nabij een dorp. Dit gaat in contact met Coen Engelhart.
 • Voor de aanleg van een Lindebos, en meer te weten te komen over de bijzondere waarden van de Linden zijn we in contact met Sjef Meeskes. Hij zal in het voorjaar een lezing komen geven in Bergen.

Afgeronde projecten

 • Maart 2018, aanplant 1440 loofbomen in Pettemerbos in Petten. Zomereik, Ruwe Berk, Zwarte Els, Lijsterbes en Sporkenhout.
 • November 2017, 1700 bomen in twee boomplantdagen in verbrande gebied, aanplant 8200 m2 grond met jonge loofbomen. Zomereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Sporkenhout.
 • Voorjaar 2017: Aanplant grote beukenboom, in verbrande duingebied in Schoorl.
 • Voorjaar 2014: 100 boompjes aangeplant ten behoeve van onderzoek in verbrande Schoorlse duin, Ruwe Berk, Beuk, Zomereik.
 • 2013-heden: Zwerfvuil opruimen in de duinen, onder andere in Bergen, Schoorl, Bergen aan Zee, bij dijken in Woerden en eenmalig een opruimactie van zwerfvuil in Houten.
 • Sinds eind 2011 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer betrokken bij het verbrande bosgebied in Schoorl en in 2013 is de Stichting ontstaan. Sinds die tijd organiseren we gratis workshops en educatie over ecologische natuurbeleving, natuurherstel met behulp van kristallen en aardeheling, biodiversiteit, ecologische grondverbetering en grondbeheer.