Samen bomen planten

Afgeronde projecten

  • April 2018, hulp bij aanplant 150 inheemse fruitbomen bij een dijk.
  • Maart 2018, in samenwerking met Staatsbosbeheer aanplant 1840 loofbomen in Pettemerbos in Petten. Zomereik, Ruwe Berk, Zwarte Els, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • November 2017, in samenwerking met Staatsbosbeheer aanplant 1700 bomen in twee boomplantdagen in verbrande gebied in Schoorl, aanplant 8200 m2 grond met jonge loofbomen. Zomereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • Voorjaar 2017: in samenwerking met Staatsbosbeheer Aanplant grote beukenboom, in verbrande duingebied in Schoorl.
  • Voorjaar 2014: in samenwerking met Staatsbosbeheer 100 boompjes aangeplant ten behoeve van onderzoek in verbrande Schoorlse duin, Ruwe Berk, Beuk, Zomereik.
  • 2013-heden: Zwerfvuil opruimen in de duinen, onder andere in Bergen, Schoorl, Bergen aan Zee, bij dijken in Woerden en eenmalig een opruimactie van zwerfvuil in Houten.
  • Sinds eind 2011 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer betrokken bij het verbrande bosgebied in Schoorl en in 2013 is de Stichting ontstaan. Sinds die tijd organiseren we gratis workshops en educatie over ecologische natuurbeleving, natuurherstel met behulp van kristallen en aardeheling, biodiversiteit, ecologische grondverbetering en grondbeheer.