Afgeronde projecten

Met een dankbaar gevoel kijken we terug naar de afgelopen jaren. Met speciale dank aan de fijne contacten, samenwerking en liefdevolle helpende handen! Hieronder volgt een overzicht van de projecten van afgelopen jaren.
  • Juni 2019, composteducatie Zeist voor Greenfriends.
  • Januari 2019, in samenwerking met Stichting Malikanu is een boomplantactie opgezet in Mali, om een begin te maken voor een medicinale bomentuin aan de rand van de woestijn. In totaal zijn 410 boompjes geplant, daarnaast is een begin gemaakt voor het maken van 120 stuks bescherming van een soort riet en zijn 40 Moringa’s aangeschaft om in de zomer aan te planten evenals 35 eucalyptus bomen. 
  • April 2018, we bieden zijdelingse hulp bij aanplant 150 inheemse fruitbomen bij een dijk in Bergen.
  • Maart 2018, Boomplantdagen in Petten. In het gebied van Staatsbosbeheer maken we een ontwerp en aanplantplan voor een boomplantactie en planten 1840 loofbomen in Pettemerbos in Petten. Zomereik, Ruwe Berk, Zwarte Els, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • November 2017, Boomplantdagen Schoorl. In het gebied van Staatsbosbeheer maken we een ontwerp en aanplantplan voor een zeer schraal en kwetsbaar verbrand bosgebied in Schoorl. Na een jarenlange voorbereiding plantten we in twee boomplantdagen 1700 jonge bomen, met scholen, belangstellenden en vrijwilligers. Zomereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • Voorjaar 2017: Boomplant Schoorl. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseren we de aanplant van een grote beukenboom, in het verbrande duingebied in Schoorl.
  • 2015-heden: Natuurwerkdagen, natuureducatie, grondherstel.
  • Voorjaar 2014: Boomplantdag Schoorl. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn 100 boompjes aangeplant ten behoeve van onderzoek in verbrande Schoorlse duin, Ruwe Berk, Beuk, Zomereik.
  • 2013-heden: Zwerfvuil opruimen in de duinen, onder andere in Petten, Bergen, Schoorl, Bergen aan Zee, bij dijken in Woerden en eenmalig een opruimactie van zwerfvuil in Houten.
  • Sinds eind 2011 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer betrokken bij het verbrande bosgebied in Schoorl en in 2013 is de Stichting ontstaan. Sinds die tijd organiseren we gratis workshops en educatie over ecologische natuurbeleving, natuurherstel, biodiversiteit, ecologische grondverbetering en grondbeheer.