Bestuur

Het bestuur wordt inhoudelijk op vrijwillige basis ondersteund door adviseurs op het gebied van natuurbeleid en bosbouw en daarnaast door adviseurs uit het bedrijfsleven.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie bestuursleden.

Marieke Krista Engelbregt zet zich in voor handmatige boomaanplant. Ze is begonnen in 2011 in samenwerking met SBB en is initiatiefneemster voor het oprichten van Stichting Local Spirit in 2013 en sindsdien voorzitter. “Bomen zijn voor mij een belangrijke verbinding met de natuur, ik hou van bomen. Bomen vormen een basis voor ons leven op de aarde, ze bieden ons verse zuurstof en geven een woonplek en voeding aan vele soorten dieren en daarnaast aan mossen en schimmels. De natuur verdient bescherming in al haar schoonheid en kwetsbaarheid. Door de huidige vormen van samenleven wordt het voor mensen steeds moeilijker om de verbinding met de natuur te ervaren. Ik vind het belangrijk mensen en natuurlijk ook kinderen, te betrekken om samen met aandacht bomen te planten. Handmatig bomen planten met aandacht en het opruimen van zwerfvuil geeft mij een verbinding met de natuur en het helpt de natuur bij wederopbouw”.

Heleen Wouters is sinds 2015 secretaris: “De natuur is voor mij een plek om te genieten, schoonheid en stilte te ontvangen, alleen te zijn en samen te zijn, met jong en oud. De natuur geeft zo veel! Wat kan mijn bijdrage zijn om iets terug te geven? Mensen te verbinden met mooie projecten voor nieuwe bomen planten, dat is vast een goed begin…!”

Ir. Peter Koolhaas: onze penningmeester is actief betrokken sinds de oprichting van de stichting in 2013: “Ik ben dankbaar als ik een bijdrage kan zijn voor de natuur, door bomen te planten en door zwerfvuil op te ruimen. Ik wil me graag inzetten voor de natuur en waardeer het wanneer mensen betrokken worden en hun verantwoordelijkheid nemen, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”