Bestuur

Het bestuur wordt ondersteund door onafhankelijke adviseurs uit het bedrijfsleven. Hiernaast wordt zij inhoudelijk ondersteund door adviseurs op het gebied van natuurbeleid en bosbouw.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie bestuurleden. Ir. Marieke Engelbregt is voorzitter en initiatiefneemster voor het oprichten van de stichting in 2013. “Bomen zijn belangrijk, ze vormen onze basis van zuurstof, schone lucht en een huis voor vele dieren. Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen tenminste één boom in hun leven aanplanten. De natuur verdient bescherming en wederopbouw. Dit kan gerealiseerd worden door samenwerking en verbinding met mensen. De Stichting is een uitnodiging om met elkaar te zorgen voor de aarde en bij te dragen aan natuurbehoud en natuurherstel.” Heleen Wouters  is sinds 2015 secretaris: “De duinen, het bos, ik kom er graag! De natuur is voor mij een plek om te genieten, schoonheid en stilte te ontvangen, alleen te zijn en samen te zijn, met jong en oud. De natuur geeft zo veel! Wat kan mijn bijdrage zijn om iets terug te geven? Mensen te verbinden met mooie projecten voor nieuwe bomen planten, dat is vast een goed begin…!” En onze penningmeester is sinds 2013 betrokken: Ir. Peter Koolhaas. “Ik ben dankbaar als ik een bijdrage kan zijn voor de natuur, bijvoorbeeld door zwerfvuil op te ruimen. Vanaf mijn jeugd ben ik betrokken bij de duinen, het bos en de zee en nu wil ik me graag inzetten voor de stichting en waardeer het wanneer mensen door sociale participatie betrokken worden en hun verantwoordelijkheid nemen, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”