Bomen planten

Samen bomen planten is een geschenk voor de aarde. Elk jaar worden er naar schatting 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Ook Nederland wordt sinds jaren kaler door ontbossing…… In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om het verbrande duin in Schoorl weer aan te planten. We zijn als groep bij elkaar gekomen en er is een Stichting ontstaan om ons gezamenlijk in te zetten voor natuurherstel en om mens en natuur op een harmonieuze manier bij elkaar te brengen. Daarop organiseren we nu al voor de vierde keer een boomplantdag als natuurwerkdag voor jong en oud om samen bomen te planten. Iedereen is welkom! 10 Maart: We kijken uit naar de boomplantdag in Petten. Kom je ook planten? BOOMPLANTDAG-02