Bomenproject Mali

Nieuwe project Mali

Aan de rand van de woestijn… ligt Endé, een plaatsje in Mali, midden Afrika. Endé ligt aan de voet van een lange rotswand in het land van de Dogon. Er is een plan gemaakt om bij Endé, een medicinale bomentuin en kwekerij aan te leggen. Ook zullen er mangobomen worden geplant voor voedselvoorziening. De bomen krijgen in het gebied meerdere functies: naast medicatie en voedsel zullen ze dienen als schaduw, een verbeterde vochthuishouding en het tegenhouden van de woestijn. Het gaat in eerste instantie om een gebied van maximaal 2 hectare. Wanneer dit project succesvol blijkt is het doel de kennis en ervaring die is opgedaan grootschaliger in te zetten op locaties buiten het dorp om verdere verwoestijning tegen te gaan en het dorp meer bescherming en bestaan te bieden voor de toekomst.

Het project waar Local Spirit zich over zal ontfermen bevat:

  • De aanleg van waterputten als voorziening voor het bewateren van de bomen.
  • Het aanplanten van jonge bomen.
  • Verzorgen van de bomen.
  • Kweken van boompjes binnen een hek (de omheining staat er al).
  • De aanleg van natuurlijke omheining van stekelbosjes tegen dieren, om de overlevingskans van de bomen op lange termijn te vergroten.
  • Het laten maken van natuurlijke beschermings-omheining voor de jonge boompjes.
  • Educatie over compostering.
  • Voorlichting over voor dit gebied nieuwe soorten afval, m.n. zwerfafval van batterijen en plastic.
  • Stimuleren van educatie over medicinaal gebruik van planten van volwassenen op kinderen.
  • Kinderen betrekken bij de aanplant.

Projectuitvoering

Heleen zal het project persoonlijk vanuit Europa begeleiden en nauw samenwerken met Coen Engelhard, onze nieuwe vrijwilliger en projectuitvoerder.

Coen Engelhard is sinds 2015 actief om de mensen in Endé te ondersteunen met het opzetten van groentetuinen en het maken van de traditionele katoenen stoffen. Ook heeft hij de mensen begeleid om bomen kleinschalig aan te planten. Wij hebben vanuit Stichting Local Spirit nauwe contacten onderhouden en gaan graag een samenwerking aan met Coen Engelhard en Stichting Malikanu (die al 10 jaar werkzaam is in Endé) om samen grootschaliger bomen aan te planten.

Lees minder

Coen vertelt ons: “Toen ik daar voor het eerst kwam was ik onder de indruk van hoe de mensen leven en het leven tot uitdrukking brengen. Niet voor niets is het land van de Dogon onderdeel van Unesco cultureel erfgoed. Het gebied was altijd heel aantrekkelijk voor toeristen, mede door de openheid van de Dogonbevolking, het aanzien van vrouwen en hun culturele hoogwaardige ambachten (dit kun je ook zien in de film die ik over de Dogonbevolking heb gemaakt). Maar sinds 2012 is er een kentering gekomen in de voorspoed, door de onveilige situatie in Mali die veroorzaakt wordt door politieke instabiliteit. Er komen in dit afgelegen woestijngebied geen toeristen meer en de Dogonbevolking kan maar met moeite rondkomen. Sinds ik bij het gebied ben betrokken, helpen we de mensen op weg naar een eerlijk en zelfstandig bestaan, op sociale, natuurvriendelijke en economische wijze. Ik heb dagelijks contact met Amadou, ons Malinese aanspreekpunt in Endé en goede vriend. Amadou is in Endé geboren en getogen en spreekt zowel vloeiend Engels als Frans en heeft als gids veel met Westerse mensen uitgewisseld. In de afgelopen jaren heeft Marieke me veel verteld en geleerd over boomaanplant, verbinding en communicatie van planten en de natuurwezens. In januari zal ik hierdoor geïnspireerd zelf weer naar Endé gaan en samen met Amadou, onder begeleiding van Marieke, de projecten voor het bomen planten opstarten. Marieke zal opnames maken en aanwijzingen geven voor aardeheling en grondverbetering, welke ik met Amadou zal vertalen voor de plaatselijke bevolking, zodat deze betrokken worden bij de boomaanplant.”

Financiering

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Stichting Local Spirit naar vermogen de medicinale en voedselvoorzienende bomen financiert, de materialen voor aanleg van watervoorziening, de natuurlijke materialen van door mensen gemaakte omheining per boom, en de materialen voor natuurlijke afscheiding per gebied waar nodig. Hiernaast financiert de Franse Association Malikanu de benodigde menselijke arbeid om van de materialen bruikbare producten te maken en deze te plaatsen, alsmede bomen te planten.