Samen bomen planten

Bomenproject Mali

Nieuwe project Mali

Aan de rand van de woestijn… ligt Endé, een plaatsje in Mali, midden Afrika. Endé ligt aan de voet van een lange rotswand in het land van de Dogon. Er is een plan gemaakt om bij Endé, een medicinale bomentuin en kwekerij aan te leggen. Ook zullen er mangobomen worden geplant voor voedselvoorziening. De bomen krijgen in het gebied meerdere functies: naast medicatie en voedsel zullen ze dienen als schaduw, een verbeterde vochthuishouding en het tegenhouden van de woestijn. Het gaat in eerste instantie om een gebied van maximaal 2 hectare. Wanneer dit project succesvol blijkt is het doel de kennis en ervaring die is opgedaan grootschaliger in te zetten op locaties buiten het dorp om verdere verwoestijning tegen te gaan en het dorp meer bescherming en bestaan te bieden voor de toekomst.

Het project waar Local Spirit zich over zal ontfermen bevat:

  • De aanleg van waterputten als voorziening voor het bewateren van de bomen.         
  • Het aanplanten van jonge bomen.
  • Verzorgen van de bomen.
  • Kweken van boompjes binnen een hek (de omheining staat er al).
  • De aanleg van natuurlijke omheining van stekelbosjes tegen dieren, om de overlevingskans van de bomen op lange termijn te vergroten.
  • Het laten maken van natuurlijke beschermings-omheining voor de jonge boompjes.
  • Educatie over compostering.
  • Voorlichting over voor dit gebied nieuwe soorten afval, m.n. zwerfafval van batterijen en plastic.
  • Stimuleren van educatie over medicinaal gebruik van planten van volwassenen op kinderen.
  • Kinderen betrekken bij de aanplant.

Projectuitvoering

Marieke zal het project persoonlijk vanuit Europa begeleiden en nauw samenwerken met Coen Engelhard, onze nieuwe vrijwilliger en projectuitvoerder.

Coen Engelhard is sinds 2015 actief om de mensen in Endé te ondersteunen met het opzetten van groentetuinen en het maken van de traditionele katoenen stoffen. Ook heeft hij de mensen begeleid om bomen kleinschalig aan te planten. Wij hebben vanuit Stichting Local Spirit nauwe contacten onderhouden en gaan graag een samenwerking aan met Coen Engelhard en Stichting Malikanu (die al 10 jaar werkzaam is in Endé) om samen grootschaliger bomen aan te planten.

Lees meer