Bomenproject Mali

Bomenproject Mali

Door de ervaring van de afgelopen maanden bleek de bomenplant in Mali niet geheel aan te sluiten op onze eigen projectaanpak en waarden om zelf betrokken te zijn bij et gebied van aanplant en gezamenlijk met vrijwilligers het planten uit te voeren en daar mensen bij te betrekken. We hebben daarom, tot onze spijt, onze betrokkenheid bij dit project stop gezet.