Samen bomen planten

Donatie

Met uw financiële bijdrage kunnen wij onze gezamenlijke verantwoording nemen voor lokale natuurprojecten. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers, zodat het budget ten goede komt aan de natuur. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige, sociale, efficiënte en effectieve projectuitvoering.

Voor de projecten, die financieel door Stichting Local Spirit worden gedragen, ontvangen we geen subsidie of financiële tegemoetkoming van overheidswegen. Dit betekent dat elke donatie die we ontvangen een grote steun is voor het aanplanten van bomen, herstel van de natuur en het voortbestaan van de stichting.

Door een sponsorbedrag te “kopen” via deze link steunt u onze initiatieven.

U kunt uw donatie ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: NL15 TRIO 0197 7334 92 t.n.v. Stichting Local Spirit.

Wilt u ook sponsor worden? Stuur een email naar Peter via: donaties@localspirit.nl.

Stichting Local Spirit heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donaties, giften en schenkingen zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

de beuk gaat erin!