Donatie

De natuur heeft goede vrienden nodig, vrienden die het met elkaar mogelijk maken dat er bomen worden geplant, dat zwerfvuil wordt opgeruimd, dat er educatie wordt gegeven en dat mensen meer bewust leren omgaan met de grote waarde van de aarde. Met uw financiële bijdrage kunnen wij verantwoording nemen voor lokale natuurprojecten. We werken zoveel mogelijk met vrijwilligers, zodat het budget geheel ten goede komt aan de natuur. We streven naar een kwalitatief hoogwaardige, sociale, efficiënte en effectieve projectuitvoering.

Voor de projecten, die financieel door Stichting Local Spirit worden gedragen, ontvangen we geen subsidie of financiële tegemoetkoming van overheidswegen. Dit betekent dat elke donatie die we ontvangen een grote steun is voor het aanplanten van bomen, herstel van de natuur en het voortbestaan van de stichting.

Giften Uw gift maakt onze projecten mogelijk! Elke gift is welkom. Sommige vrienden maken maandelijks een bedrag over, anderen kiezen voor een (half) jaarlijkse bijdrage. Ook met eenmalige giften zijn we erg blij!

Legaat of erfstelling U kunt er voor kiezen Stichting Local Spirit in uw testament op te laten nemen.

ANBI Status Stichting Local Spirit heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).  Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Door een sponsorbedrag te “kopen” via deze link steunt u onze initiatieven. Wilt u liever rechtstreeks uw gift overmaken? Dat kan op rekeningnummer: NL15 TRIO 0197 7334 92 t.n.v. Stichting Local Spirit.

Wilt u sponsor worden en op de website worden vermeld? of wilt u meer informatie over de aftrekbaarheid van uw schenking? Stuur een email naar Peter via: donaties@localspirit.nl.

 

de beuk gaat erin!