Donatie

Met uw financiele bijdrage kunnen wij met aandacht handmatig bomen planten en mensen verbinden met de natuur.

Giften

Voor alle giften zijn we dankbaar!

U kunt kiezen om ons te sponseren en bomen te “kopen” via deze link.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:NL15 TRIO 0197 7334 92 t.n.v. Stichting Local Spirit.

Legaat of erfstelling

U kunt er voor kiezen Stichting Local Spirit in uw testament op te laten nemen.

ANBI Status

Stichting Local Spirit heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Wilt u de Stichting op andere wijze steunen, of wilt u meer informatie over de aftrekbaarheid van uw schenking? Stuur een email naar donaties@localspirit.nl.

Voor de projecten, die financieel door Stichting Local Spirit worden gedragen, ontvangen we geen subsidie of financiële tegemoetkoming van overheidswegen. Dit betekent dat elke donatie die we ontvangen een grote steun is voor het aanplanten van bomen, herstel van de natuur en het voortbestaan van de stichting.

de beuk gaat erin!