Samen bomen planten

Financiën

Bestuursleden en vrijwilligers doen al het werk geheel op vrijwillige basis. Daarom worden ze niet beloond voor behaalde resultaten en worden ze op geen enkele wijze financieel gecompenseerd voor hun inspanningen en/of hun tijdsbesteding ten behoeve van de Stichting. Ook ontvangen ze geen vacatiegelden.

Gemaakte kosten kunnen binnen redelijke grenzen gedeclareerd worden zolang deze gedaan zijn ten behoeve van de Stichting en haar projecten. Daaronder vallen niet: verblijfskosten, maaltijden en consumpties. Deze laatsten worden gezien als persoonlijke uitgaven, welke niet door de Stichting worden vergoed.

 

Voor downloaden van financiële jaarverslagen klik op onderstaande links:

Financieel jaarverslag 2017 Stichting Local Spirit

Financieel jaarverslag 2016 Stichting Local Spirit

Financieel jaarverslag 2015 Stichting Local Spirit

Financieel jaarverslag 2014 Stichting Local Spirit