Samen bomen planten

Local Spirit

Sinds 2011 zijn we actief in de verbrande duinen van Schoorl, om op aanvraag van Staatsbosbeheer daar ter plekke te helpen de natuur weer op te bouwen en bomen aan te planten. Daaruit voortvloeiend is Stichting Local Spirit opgericht in 2013 als nonprofit organisatie van en voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de natuur.

In de natuur is onvoorwaardelijke energie, stilte, ruimte en kracht. Het is een plek om je op te laden en om je eigen ware natuur te ervaren. Local Spirit eert de natuurwaarden. Met vrijwilligers stemmen we ons af op de natuur en organiseren we bijeenkomsten. We zien Bomen planten als een belangrijke bijdrage voor de wereld. Bij openbare boomplantdagen delen we de vreugde van samenwerking in de natuur op het ritme van akoestische muziek. Zo vieren we vanuit oude traditie het goede van het leven en geven de aarde.

logo Local Spirit

Stichting Local Spirit heeft de volgende primaire doelstellingen:

 • Adviserende en Participerende voorwaarden scheppen om educatieve, culturele en duurzaam verantwoorde projecten doorgang te verlenen ten bate van de natuur, mens en maatschappij.
 • Vanuit menselijke capaciteit een bijdrage zijn voor natuurbehoud en duurzame ecologische ontwikkeling.
 • Het bevorderen van bomen aanplant met aandacht voor inheemse bomen.

Sinds 2012 hebben we in samenwerking met vrijwilligers en ecologische adviseurs participatie projecten opgezet ten bate van natuurbehoud en natuurherstel.

Onze kernwaarden zijn:

 • Bomen planten
 • Aardeheling en afstemming
 • Vergroten van de Biodiversiteit
 • Educatie voor kinderen
 • Natuuronderzoek en ecologische grondverbetering
 • Samenwerken met vrijwilligers
 • Openbare natuurwerkdagen
 • Zwerfvuil opruimen

KVK: 58319565, RSIN: 852983827