Local Spirit

In de natuur is onvoorwaardelijke energie, stilte, ruimte en kracht. Het is een plek om je op te laden en om je eigen ware natuur te ervaren. Local Spirit eert de natuurwaarden. Met vrijwilligers organiseren we onder andere boomplantdagen, natuureducatie, compostmaakdagen. We zien Bomen planten als een belangrijke bijdrage voor de wereld. Bij boomplantdagen delen we de vreugde van samenwerking in de natuur met jong en oud op het ritme van akoestische muziek. Zo vieren we vanuit oude traditie het goede van het leven en geven de aarde.

Sinds 2011 hebben we in samenwerking met vrijwilligers en ecologische adviseurs participatie projecten opgezet.

Onze kernwaarden zijn:

 • Bomen planten
 • Biodiversiteit
 • Zwerfvuil opruimen
 • Natuureducatie voor kinderen en volwassenen
 • Natuuronderzoek -herstel en ecologische grondverbetering
 • Ecologisch aanplantplan voor openbare natuurgebieden en particuliere grond
 • Samenwerken met vrijwilligers
 • Natuurwerkdagen
 • Traditionele compostopbouw

logo Local Spirit

Stichting Local Spirit heeft de ANBI status en heeft de volgende primaire doelstellingen:

 • Adviserende en Participerende voorwaarden scheppen om educatieve, culturele en duurzaam verantwoorde projecten doorgang te verlenen ten bate van de natuur, mens en maatschappij.
 • Vanuit menselijke capaciteit een bijdrage zijn voor natuurbehoud en duurzame ecologische ontwikkeling.
 • Het bevorderen van bomen aanplant met aandacht voor inheemse bomen.

Sinds 2011 zijn we actief in de verbrande duinen van Schoorl. Op aanvraag van Staatsbosbeheer hebben we daar ter plekke geholpen de natuur weer op te bouwen en bomen aan te planten. Daaruit voortvloeiend is Stichting Local Spirit opgericht in 2013 als nonprofit organisatie van en voor vrijwilligers om zich in te zetten voor de natuur.

KVK: 58319565, RSIN: 852983827