Samen bomen planten

Projecten

Stichting Local Spirit zet zich in om de biodiversiteit te vergroten en gebieden aan te planten met jonge loofbomen. In Petten is in 2016 het dennenbos gekapt om open plekken te creëren voor nieuwe inheemse aanplant. Tot nu toe was er nog geen aanplantplan. Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om het gebied in Petten weer aan te planten. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn in maart 2018, 1840 loofboompjes geplant. In Schoorl zijn grote duinbranden geweest van 2009 tot 2012, Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om de kwetsbare gebieden, die bestemming bosgrond hadden behouden, opnieuw aan te planten. In 2017 zijn 1700 jonge loofboompjes aangeplant. Bij boomplantdagen is er verse koffie, thee, limonade, warme chocolademelk, pannenkoeken en soep verkrijgbaar.