Projecten

Stichting Local Spirit zet zich in om de biodiversiteit te vergroten en gebieden aan te planten met jonge loofbomen. In Petten is in 2016 het dennenbos gekapt om open plekken te creëren voor nieuwe inheemse aanplant. Tot nu toe was er nog geen aanplantplan. Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om het gebied in Petten weer aan te planten. In samenwerking met Staatsbosbeheer zijn in maart 2018, 1840 loofboompjes geplant. In Schoorl zijn grote duinbranden geweest van 2009 tot 2012, Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om de kwetsbare gebieden, die bestemming bosgrond hadden behouden, opnieuw aan te planten. In 2017 zijn 1700 jonge loofboompjes aangeplant. Bij boomplantdagen is er verse koffie, thee, limonade, warme chocolademelk, pannenkoeken en soep verkrijgbaar.

Afgeronde projecten

  • April 2018, hulp bij aanplant 150 inheemse fruitbomen bij een dijk.
  • Maart 2018, in samenwerking met Staatsbosbeheer aanplant 1840 loofbomen in Pettemerbos in Petten. Zomereik, Ruwe Berk, Zwarte Els, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • November 2017, in samenwerking met Staatsbosbeheer aanplant 1700 bomen in twee boomplantdagen in verbrande gebied in Schoorl, aanplant 8200 m2 grond met jonge loofbomen. Zomereik, Ruwe Berk, Lijsterbes en Sporkenhout.
  • Voorjaar 2017: in samenwerking met Staatsbosbeheer Aanplant grote beukenboom, in verbrande duingebied in Schoorl.
  • Voorjaar 2014: in samenwerking met Staatsbosbeheer 100 boompjes aangeplant ten behoeve van onderzoek in verbrande Schoorlse duin, Ruwe Berk, Beuk, Zomereik.
  • 2013-heden: Zwerfvuil opruimen in de duinen, onder andere in Bergen, Schoorl, Bergen aan Zee, bij dijken in Woerden en eenmalig een opruimactie van zwerfvuil in Houten. Sinds eind 2011 zijn we in samenwerking met Staatsbosbeheer betrokken bij het verbrande bosgebied in Schoorl en in 2013 is de Stichting ontstaan. Sinds die tijd organiseren we gratis workshops en educatie over ecologische natuurbeleving, natuurherstel met behulp van kristallen en aardeheling, biodiversiteit, ecologische grondverbetering en grondbeheer.

Lopende projecten

  • We zijn bezig met een boomplant-project in Mali (Afrika) voor de aanplant van een nieuw bos in de woestijn nabij het dorp Endé (Dogon). Dit gaat in contact met Coen Engelhart van Stichting Malikanu (voor filmpjes over het leven in Endé klik hier).
  • We ondersteunen gebieden en andere Stichtingen bij de aanplant van bomen.