Samen bomen planten

Samen bomen planten is een geschenk voor de aarde en een verbinding voor het leven. Graag zouden we elk kind gunnen tenminste één boom te kunnen planten in zijn leven.

Elk jaar worden er naar schatting 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Ook Nederland wordt sinds jaren kaler door ontbossing, helaas door onder andere grootschalige kap in de duinen door Staatsbosbeheer…… In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om een deel van het verbrande duin in Schoorl en het gekapte duin in Petten weer met jonge loofbomen aan te planten.

Om biodiversiteit te bevorderen willen we helpen in de duinen (en waar mogelijk) gebieden opnieuw aan te planten. Om loofbomen een kans te geven zullen ze moeten worden aangeplant. Alleen de vogelkers is sterk genoeg om uit zich zelf uit te zaaien op de zure schrale bodem. Graag zouden we bijvoorbeeld jonge zomer- en wintereiken, berken, beuken en lijsterbessen terugbrengen in het gebied en op deze manier een bijdrage zijn voor de natuur.

We zijn als groep bij elkaar gekomen om ons gezamenlijk in te zetten voor natuurherstel, het vergroten van de biodiversiteit en om mens en natuur een hand te reiken om op een harmonieuze manier samen bomen te planten. Op de dagen die we organiseren is iedereen welkom, jong en oud!