Samen bomen planten

Samen bomen planten is een geschenk voor de aarde en een verbinding voor het leven. Graag zouden we elk kind gunnen tenminste één boom te planten in zijn leven.

We zijn als groep bij elkaar gekomen om ons gezamenlijk in te zetten voor natuurherstel, om de natuur een hand te reiken en om de biodiversiteit te vergroten. We doen dit mede door, op een harmonieuze manier met groepen vrijwilligers, samen met de hand bomen te planten. Op de dagen die we organiseren is iedereen welkom, jong en oud!

Elk jaar worden er naar schatting 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Ook Nederland wordt sinds jaren kaler door ontbossing, helaas door onder andere grootschalige kap in de duinengebieden door Staatsbosbeheer…… In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om een deel van het verbrande duin in Schoorl en het gekapte duin in Petten weer met jonge loofbomen aan te planten.

Om loofbomen in duingebieden meer kans te geven zullen ze moeten worden aangeplant. Alleen de vogelkers en de den zijn sterk genoeg om uit zich zelf uit te zaaien op de zure schrale bodem. Graag zouden we bijvoorbeeld meer jonge zomer- en wintereiken, berken, beuken en lijsterbessen aanplanten en op deze manier een bijdrage zijn voor de natuur.

Wil je op de hoogte gehouden worden? schrijf je dan in om af en toe een nieuwsbrief te ontvangen.