Samen bomen planten

Stichting Local Spirit is als groep bij elkaar gekomen om zich in te zetten voor de natuur. We streven naar biodiversiteit en organiseren boomplantdagen. We maken ecologische plantplannen voor gebieden, geven natuureducatie, ruimen zwerfvuil, doen grondonderzoek en geven voorlichting over zaden, bijen en het op traditionele wijze maken van compost.

We willen vooral SAMEN DOEN! Door op een harmonieuze manier samen te werken met vrijwilligers, kinderen even als volwassenen, andere groepen, bedrijven en Stichtingen.  Op de dagen die we organiseren is iedereen welkom, jong en oud!

Een belangrijk aandachtspunt voor Stichting Local Spirit is om de biodiversiteit te vergroten door de aanplant met jonge loofbomen, onder andere door gekapte of verbrande bosgebieden weer aan te planten. Zo is in Petten in 2016 het dennenbos gekapt om open plekken te creëren voor nieuwe inheemse aanplant. Tot nu toe was er nog geen aanplantplan. Dankzij Stichting Local Spirit zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer in maart 2018, 1840 loofboompjes geplant. In Schoorl zijn grote duinbranden geweest van 2009 tot 2012, Stichting Local Spirit heeft zich ingezet om de kwetsbare gebieden, die bestemming bosgrond hadden behouden, opnieuw aan te planten. In 2017 zijn 1700 jonge loofboompjes aangeplant. 

Wil je op de hoogte gehouden worden? schrijf je dan in om af en toe een nieuwsbrief te ontvangen.