Samen bomen planten

Samen bomen planten is een geschenk voor de aarde en een verbinding voor het leven. Graag zouden we elk kind gunnen tenminste één boom te kunnen planten in zijn leven.

Elk jaar worden er naar schatting 10 miljard bomen meer gekapt dan er worden aangeplant. Ook Nederland wordt sinds jaren kaler door ontbossing, helaas door onder andere grootschalige kap in de duinen door Staatsbosbeheer…… In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet om het verbrande duin in Schoorl en het gekapte duin in Petten weer met jonge loofbomen aan te planten.

We zijn als groep bij elkaar gekomen om ons gezamenlijk in te zetten voor natuurherstel, het vergroten van de biodiversiteit en om mens en natuur een hand te reiken om op een harmonieuze manier samen bomen te planten en zwerfvuil te ruimen. Op de dagen die we organiseren is iedereen welkom, jong en oud!

Met een dankbaar gevoel kijken we terug naar prachtige zonnige boomplantdagen, fijne contacten en liefdevolle helpende handen!